Tranh hoa sen dát vàng 24k

[ Xem thêm ...]

Tranh cửu ngư quần hội dát vàng 24k

[ Xem thêm ...]

Tranh đôi thuyền dát vàng 24k

[ Xem thêm ...]

Tranh bát mã dát vàng 24k

[ Xem thêm ...]